Líbí se Vám naše práce? Chcete nás podpořit? Chcete s námi soutěžit o hry? Podpořte nás na Hero Hero a získejte exkluzivní obsah!

Recenze: Clash of Cultures – souboj civilizací

Clash of Cultures - balení

Civilizace je charakterizovaná lidmi, kteří žijí ve společnosti podle daných pravidel. Spořádaně. Jenže člověka vpřed hnala vždy především touha za poznáním a objevováním nového. Kromě hmotných statků toužíme nejvíc právě po stále nových a nových věcech. A proto neustále prozkoumáváme své okolí. Je tedy vždy jen otázkou času, kdy narazíme na nějaký jiný neznámý vyspělý život. Ať už na zemi v pralese nebo ve vesmíru na jiné planetě. A když se takové dvě civilizace zcela odlišných kultur potkají a začnou vedle sebe žít, málokdy to dopadne dobře.

To je fakt, který nám znovu a znovu lidé potvrzují svými činy. A nejinak tomu je v civilizačních hrách, které se v posledních letech konečně dostávají z obrazovek počítačů na naše stoly v obývacích pokojích. Všechno to začala Civilizace (recenze) Kevina Wilsona. Teď tu máme jeho pokračovatele, který se se svým novým dílem chce této oblíbené hře postavit.

Christian Marcussen, autor úspěšné hry Merchant and Marauders z roku 2011, se tentokrát pod hlavičkou vydavatelské společnosti Z-Man Games rozhodl zpracovat právě souboj civilizací. Svoji hru nazval trefně Clash of Cultures a představil ji před necelým půlrokem na výstavě Spiel 2012 v Essenu. Nevypadala by tak pěkně, nebýt ilustrací od Chrise Quilliamse a Empty Room Studios.

Clash of Cultures - připravená hra

Už titulní obrázek na krabici vás nenechá na pochybách. Tady se vede válka. Boj různých kultur je zde znázorněn zcela jasně – zprava se ženou bojovníci na slonech, zleva na koních a všemu poskytuje atmosféru rozestavěná májská pyramida (ta má v roce 2012 své místo snad v každé deskové hře).
Krabice hry nepůsobí na první pohled nějak velkým rozměrem, ale ve skutečnosti jen klame tělem. Není totiž čtvercová, jako podobné hry, ale místo toho má formát na šířku podobně jako třeba Mage Knight (recenze).

Uvnitř vás pak nečeká žádný velký herní plán, ale dílky regionů složené vždy ze čtyř šestiúhelníků reprezentujících jednotlivá pole mapy. Celkem je zde dvacet dílků, z nichž čtveřice je speciální pro startovní pozice jednotlivých hráčů. Na každého hráče také čeká jedna velká deska technologií a menší pomocná karta, kterou v prvních partiích využijete opravdu hodně. Poslední větší deska na sobě má osmnáct okýnek představující jednotlivé tahy celé partie.

Menších kartonových dílků je zde ovšem záplava. Jsou zde žetony jednotlivých surovin, ale vždy pouze jedna pro každého hráče. Ti budou svoje bohatství sledovat přímo na své hráčské desce, na níž se nad seznamem vynálezů táhne stupnice od nuly do osmi. Můžete zde těžit kámen a dřevo, ale také pěstovat jídlo a vydělávat peníze. A pak je tu speciální pátá měna, která je označená plamínkem, a jsou jí nápady.

Clash of Cultures - připravená hra

Dalšími ukazateli ve tvaru kapky jsou obrázky pro stav kultury a nálady. K nim patří také další čtyřicítka žetonů kultury a ještě jednou čtyřicet žetonů, tentokrát oboustranných pro náladu poddaných. Na jedné straně je žlutá spokojená tvář, na druhé červená rozzlobená. K tomu si ještě přičteme jeden žeton pro začínajícího hráče, čtyři křížky pro vyčerpání a jeden označovač kol. Nesmíme ale zapomenout také na sedm divů světa, které budete mít možnost ve svých městech postavit.

Pak už se dostáváme ke kartám, kterých je 119 a lze je rozdělit na čtyři hromádky. První z nich s červenou stranou patří k již zmiňovaným divům a je jich tedy také šťastných sedm. Zelenou stranu mají karty tajných úkolů pro jednotlivé hráče, modrou události ovlivňující hru a poslední na řadě je 42 hnědých karet akčních.

Srdce Clash of Cultures je ale ve spoustě figurek představujících vaše města a jednotky. Šestnáct vojáků pro každou ze čtyř dostupných barev a také pro barbary v páté barvě dává dohromady osmdesát figurek se štítem a oštěpem v ruce. Nechybí ani šestnáct mírumilovných osadníků (čtyři pro každého), které potřebujete k založení města a stejný počet lodí. Váš svět totiž celý bude obklopovat voda a lodní přeprava je mnohem rychlejší než přesun pěšky.

Clash of Cultures - připravená hra

Ještě důležitější jsou ale samotná města skládající se ze středu a čtyř budov, kterými jej můžete obklopit. Základem tedy je osada, v níž později můžete postavit chrám, pevnost, akademii a také přístav. Každý z hráčů dostane sedm dílků od každého z pěti typů městských dílků.

Celý výčet pak zakončují barevná přehledná pravidla a obrovská hromada kostiček. Těch jsou totiž necelé dvě stovky – 48 pro každého z hráčů dává dohromady 192 kostiček, kterými budete označovat především svoje technické pokroky na hráčské desce.

Nyní nám ale už nic nebrání vrhnout se s elánem do samotné partie. Její příprava je na civilizační hry překvapivě rychlá. Hráči mezi sebe postaví herní plán, který má tvar podle počtu soupeřů. Objevené jsou pouze startovní dílky, všechny ostatní jsou zahaleny mlhou a čekají na objevení.

Clash of Cultures - připravená hra

Každý z hráčů dostane svoji herní desku a jeden ukazatel pro každou surovinu, kulturu a náladu. Všechny začínají na nule v kruhovém startovním políčku na začátku počítadla. Vaše civilizace dostane do začátku dvě jídla, ale také dvojici vynálezů – farmaření a hornictví. K oběma položíte do prázdného políčka kostičku svojí barvy, která naznačuje, že daný technologický pokrok už vaši lidé zvládli.

Na svůj startovní dílek položíte základní kulatý žeton osady a vedle ní postavíte jednu figurku osadníka. Všechny ostatní postavičky a předměty své barvy si položíte stranou vedle svojí desky. Každý dostane také jednu akční kartu a jeden tajný úkol ze zamíchaných balíčků. Žeton tahů položíte na první místo na počítadle a vyšlete svoji civilizaci do boje.

Partie Clash of Cultures se dělí na kola, které každé obsahuje právě tři tahy. Kol je pak v jedné bitvě celkem sedm a dohromady vás tak čeká přibližně 21 tahů. A aby těch trojek nebylo málo, během jednoho tahu může každý hráč provést přesně tři akce. Pak předá slovo svým soupeřům, a jakmile se všichni vystřídají, posunou žeton počítadla kol o jedno políčko kupředu.

Clash of Cultures - rozehraná hra

A na výběr máte celkem šest akcí, které lze provést v libovolném pořadí a kterékoliv z nich lze dokonce opakovat víckrát, podle přání hráče. Výzkum, založení města, využití jeho zdrojů, přesun jednotek, zlepšení nálady vašich obyvatel nebo ovlivnění sousedních měst.

Váš úspěch v partii Clash of Cultures je založený na výzkumech. Na hráčské desce najdete rovných 48 technologií, které můžete vyzkoumávat. Některé vám umožní přístup k pokročilejším výzkumům, zatímco další potřebujete ke stavbě budov ve městě. Nechybí zde nic od boje, přes typy společnosti až po vylepšování zemědělství a obživy vašich poddaných.

Každý výzkum stojí přesně dva žetony jídla. To má podle autora představovat situaci, že k pokrokům vždy docházelo v situacích, kdy lidé měli čas se kromě získávání obživy věnovat také pokrokovým činnostem. Čím víc jídla měli, tím více lidí mohlo být vědci svojí doby.

Clash of Cultures - rozehraná hra

V každé z dvanácti kategorií musíte nejdřív pořídit horní základní vědomost, která vám zpřístupní všechny ostatní. Poté tedy už můžete vyzkoumat kterýkoliv z dalších tří pokroků, pokud nemá nějakou stanovenou podmínku, již nemáte splněnou. Za pokrok často můžete dostat také odměnu v podobě zlepšení nálady (zavlažování, manželství) nebo kultury (cesty, písmo).

Každý z vynálezů má u sebe napsaný text popisující, co přesně vám přinese. Celá deska pro hráče je skvěle zpracovaná a přehledná. Najdete na ní úplně všechny informace ke zkoumaným technologiím, které by vás mohly zajímat, včetně požadavků i přínosů.

Pro další rozvoj civilizace musíte zakládat nová města. K tomu potřebujete dojít s figurkou osadníka na místo, kde chcete vybudovat novou osadu. Lze to na všech dílcích bez jakýchkoliv vzdálenostních omezení a jediné místo, na němž nemůžete stavět, je poušť. A pochopitelně voda, na niž osadníci nemohou vůbec vkročit. Jednoduše odložíte figurku osadníka a nahradíte jej dílkem osady.

Clash of Cultures - rozehraná hra

Každé takové město pak můžete aktivovat a využít jej k těžbě materiálů ze sousedních políček nebo k postavení nových jednotek (voják, osadník a v přístavu také loď). Za jednotky zaplatíte patřičnými surovinami a položíte je na stejné políčko, kde leží osada.

Kvalita a rychlost těžby je určena velikostí města, kterou určíte součtem všech budov, z nichž se město skládá. Nejmenší je tedy jedničková osada, největší pak pětkové město – osada se čtyřmi budovami. Dokážete vytěžit právě tolik zdrojů, kolik je velikost města. Jejich typ však záleží na lokalitě osady, protože z každého pole můžete získat pouze jeden žeton. Těžba nebo pěstování na některých z nich je navíc podmíněná vynálezy. Zisk surovin vám může vylepšit fakt, že je město šťastné. Naopak vesnice plná rozzlobených obyvatel dokáže získat jen a pouze jeden žeton zdroje.

Třetí a poslední činností, kterou můžete v městě provádět, je jeho vylepšování. Za jedno jídlo, kámen a dřevo můžete vzít jednu z budov a přiložit ji k osadě. Výběr je jen a pouze na vás, ale myslete na to, že každá z budov přidává vašemu městu jinou konkrétní schopnost. Nemůžete nikdy mít město o větší velikosti, než je celkový počet vašich osad.

Clash of Cultures - karty

A teď se dostáváme k vojenské části celé hry, která se točí kolem pohybu jednotek po mapě. Na každém poli mohou být maximálně čtyři vaše jednotky, které můžete přesunovat jednotlivě nebo jako skupiny. Celkem můžete provést tři (ano, trojka je tu zas) posuny figurek za jednu akci, ale vždy pouze o jedno políčko. Nikdy nelze v rámci jedné pohybové akce posunout některou armádu vícekrát. Armády více postaviček se musí pohybovat společně.

Můžete s nimi posouvat víckrát, když obětujete další akci znovu na pohyb. I tak jsou zde ale výjimky – jednotky, které skončily svůj předchozí pohyb v lesích nebo horách, už se celý váš tah pohnout dál nesmí, protože jsou v náročném terénu a přesun jim trvá delší dobu. Stejně tak se nemohou dál pohybovat ani jednotky, které se v tomto kole účastnily nějakého boje. Musí se nejdřív znovu seskupit a připravit na další pohyb.

Ve chvíli, kdy vstoupíte se svými jednotkami na políčko obsazené soupeřem, nastal čas k boji. Za každou svoji přítomnou jednotku hodíte kostkou, výsledky na všech sečtete a vydělíte pěti. Dostanete počet zásahů, které jste uštědřili soupeři. Za každý zásah si obě strany svorně odstraní po jedné jednotce. I na straně útočníka tak dojde ke ztrátám.

Clash of Cultures - rozehraná hra

Pokud na poli zůstávají stále obě armády, ačkoliv oslabené, pokračuje boj dalším kolem. Samozřejmě má útočník také možnost se stáhnout z boje. Tímto způsobem můžete také dobýt město, u něhož vyměníte všechny budovy soupeřovy barvy za své. Dostanete také kořist ve zlatě. Poražený soupeř a předchozí vlastník města dostane jednoho uprchlíka – nového osadníka, s nímž může založit další osadu. Jakékoliv město, které bylo dobyto, se stává okamžitě rozzlobeným a tím se snižuje jeho produkce.

Náladu vlastních měst můžete vylepšit jako pátou akci ve svém tahu. Musíte zaplatit žetony nálady z vlastní zásoby. Za posun o jeden krok zaplatíte tolik žetonů, kolik je velikost tohoto města. Čím větší město máte, tím je horší jej navrátit ke spokojenosti. Žetony nálady dostáváte především za stavbu kulturních budov nebo za výzkum technologií.

Poslední způsob, jak utratit své akční body a také napadnout soupeře bez nutnosti boje, je kulturní vliv. Každé město vyzařuje určitou spokojenost a kulturu do svého okolí. Ve svém kole se tak můžete pokusit získat část vlivu v soupeřovém městě. Pokud se vám to podaří (hodem kostkou), můžete vyměnit libovolnou budovu v cílovém městě za vaši. Ta se počítá pro účely bodování jako vaše.

Clash of Cultures - rozehraná hra

Ve hře na vás čekají také neutrální barbaři, kteří mohou zaútočit. A jak se budete pohybovat po ukazateli štěstí a kultury se svými ukazateli, kdykoliv dorazíte na číslo III, V nebo VII, musíte si vylosovat jednu událost. Ta vás obvykle negativně ovlivní. Tím vás hra nutí, abyste svoje žetony kultury a nálady točili a nestřádali.

Na konci každého kola, tedy po třech tazích, dochází ke speciální fázi. V té získáte zdarma jeden vynález, můžete ohlásit svoje splněné úkoly na tajných kartách a doberete si jednu novou, stejně jako jednu akční kartu.

Partie končí buď po uplynutí času pro ni vyhrazeného, tedy na konci šestého kola, nebo dříve ve chvíli, kdy jeden z hráčů přijde o své poslední město. V obou situacích si všichni spočítají své vítězné body za městské budovy, vynálezy, zázraky a také splněné úkoly. Ten, kdo jich nastřádal pro svoji civilizaci nejvíc, byl nejúspěšnější v jejím rozvoji a stává se vítězem.

Clash of Cultures - karty

Clash of Cultures je úžasná hra o rozvoji několika civilizací na malém ostrůvku. Díky tomu jste v neustálém konfliktu se soupeři a musíte být neustále ve střehu. Partie je plná dramatických zvratů a vývojů, ale přitom v ní není přítomná žádná výrazná dávka náhody.

Samozřejmě je celá partie ještě o trochu komplexnější. Máme tu zázraky, speciální pravidla pro objevování, převážení jednotek nebo pohyb lodí, který má svoje vlastní omezení. Ovšem každý prvek do hry zapadá a nedělá z ní příliš složitou zábavu. Všechny důležité věci najdete buď na svojí desce, nebo na nápovědní kartičce.

Největším pozitivem Clash of Cultures je počet měst a jejich unikátní rozvoj pomocí figurek budov. Oproti maximální trojici v Civilizaci je tady možnost mít pod kontrolou rovnou sedm. A navíc nejste nijak omezovaní v jejich rozmístění na mapě. Není zde žádná minimální vzdálenost.

Clash of Cultures - žetony

Technologický strom je přehledný a každý vynález vám v něčem pomůže. Důležité je, abyste jej znali a měli přehled o závislostech. Některé technologie vám přinesou zásadní přínosy, jako možnosti stavět konkrétní budovy nebo umožní rybařit. Jiné lze zase používat jako další z akcí navíc k šesti zmíněným.

Skvěle je vyřešený boj, ve kterém má silnější a větší armáda podstatnou výhodu, přitom ale stále i trpaslík má šanci porazit goliáše. Takové zvraty se dějí i ve skutečnosti, ačkoliv mohou někomu trochu vadit. V porovnání se sice chytrým, ale trochu zvláštním karetním způsobem soubojů u Civilizace, považujeme tento systém za výrazně lepší.

Tajné úkoly a akční karty přidávají hře na další úrovni, na níž musíte plánovat. Tyto karty jsou totiž nejen způsobem, jak překvapit soupeře, ale především vám otevírají nové cesty a možnosti, jak si pro sebe urvat další vítězné body.

Clash of Cultures - figurky

Cest k vítězství je totiž v Clash of Cultures opravdu hodně. A nemusíte se specializovat. Všechny body se sčítají dohromady, takže můžete trochu válčit, trochu plnit úkoly a ještě k tomu rozvíjet města. Žádné dveře se před vámi nezavřou rozhodnutím ze začátku partie. Díky tomu si můžete užívat opravdové budování civilizace a měnit taktiku až na základě vývoje hry.

Autor myslel na všechno. Pokud vám tedy třeba vadí náhoda v událostech, pak můžete hrát bez nich. Navíc i konec partie nemusí být pevně daný, ale místo toho si v posledních pěti tazích můžete házet kostkou, která rozhodne se zvyšující se pravděpodobností a ukončení všech bitev na plánu.

A pak je tu zpracování. To je totiž, ať si kdo chce co chce říká, základem každé takovéto válečné hry. Clash of Cultures v této rovině vyčnívá opravdu vysoko a krásné budovy, elegantní stavění divů světa i přehlednost všech komponent mají za výsledek parádní a ničím nerušený vizuální zážitek.

Clash of Cultures - karty

Clash of Cultures je perfektní civilizační hrou, která poráží veškerou nám známou konkurenci. Poskytne vám totiž vyvážený a úžasně vypadající zážitek. Možnosti ovlivnění průběhu partie budou rájem pro každého stratéga. Pokud by si bohové tam nahoře na obláčku hráli na válku, ta hra by vypadala dost podobně jako Clash of Cultures.

Informace o hře ze serveru BoardGameGeek (odkazy směřují tam)
AutorChristian Marcussen
IlustraceChris Quilliams
VydavatelZ-Man Games, Ediciones MasQueOca
Rok vydání2012
Počet hráčů2 - 4
Herní doba240
Minimální věk14 and up
Jazyková závislostExtensive use of text - massive conversion needed to be playable
(40 voters)
KategorieAncient, City Building, Civilization, Economic, Exploration, Territory Building
MechanismyAction Points, Area Majority / Influence, Dice Rolling, Grid Movement, Hand Management, Hexagon Grid, Modular Board, Tech Trees / Tech Tracks, Trading
RozšířeníClash of Cultures: Civilizations, Clash of Cultures: Civilizations – Aztecs
RodinaComponents: Miniatures, Digital Implementations: VASSAL, Game: Clash of Cultures, Mechanism: 4X

Více o hře.

Recenze: Clash of Cultures – souboj civilizací
Clash of Cultures s sebou přináší novou možnost, jak dovést civilizaci od úplných začátků až na vrchol. Nerozpíná se sice přes tak velké období, jako jiné hry, ani v ní neutíkají letopočty. Místo toho sází všechno na propracovanost a propojenost mechanismů a atmosféru opravdového budování národa. A daří se jí to. Nevíme, jestli za to může šance postavit a rozvíjet až sedm měst, možnost rozhodnout se o cestě k vítězství a změnit ji v průběhu partie nebo prostě a jednoduše nádherné zpracování. Všechno dohromady ale vytváří dokonalý soulad, který snad naruší jen obtížnější pravidla pro mořeplavbu. Všechno ale máte přehledně vyznačené na hráčských deskách a jejich druhé části, která slouží jaké zásobárna žetonů. To hlavní se odehrává na herním plánu, kde sestavujete osady z jedné až pěti částí, které do sebe zakulacenými podstavci elegantně zapadnou. Boj je vyřešený kostkami, které však nepřináší tolik náhody. Lepší má větší šanci na vítězství, ale i trpaslík může porazit obra, když mu bude válečná vřava přát. Cestu k vítězství si vydláždíte utrácením akčních bodů nejen za pohyb, ale také za vynalézání. Každé město těží a můžete jej využít i víckrát za tah, ale jeho obyvatelům tak zkazíte náladu. A pak si je budete muset těžce zpět usmiřovat. Je zde úplně všechno. Kdokoliv má jen trochu rád obtížnější strategické hry a pocit, že opravdu NĚCO vytváří, by měl zkusit tuhle skvělou hru.
Klady:

+ výborně řešené figurky měst
+ zajímavý strom technologií
+ skvěle přehledné karty
+ objevování
+ můžete mít víc měst
+ hodně surovin, které jsou sledované všechny na jedné stupnici
+ skvělý a jednoduchý systém boje
+ variabilní konec partie je podporovaný
+ náhodu v podobě událostí lze zcela vyřadit
+ dobrý pocit z budování národa
Zápory:

- delší herní doba
- složitější mořeplavba
5
Prozkoumávejte dál
Recenze: 4 veselé hry – zábava pro předškolní děti