Recenze: Outcast heroes – Příběh „prokletých“ vojáků

 

outcast_heroes-2Druhá světová válka dala vzniknout zmaru, bídě a smrti, ale také z ní vzešli mnozí veřejností uznávaní hrdinové a proslavily se ti nejstatečnější. Pro většinu národů tato válka skončila na sklonku 40 let, ale pro některé ono peklo pokračovalo i nadále. A právě v tu chvíli museli povstat ti, o nichž se nemluví, jsou neviditelní a přesto jsou hrdiny, protože i nadále bojovali pro čest svého národa.

Dnešní recenzovaná hra se jménem Outcast heroes vypráví právě tento příběh o hrdinech polského národa utlačovaného sovětským svazem po druhé světové. Tuto hru má na svědomí vydavatelství Fabryka Gier Historycznych, které se zabývá převážně hrami s historickou tématikou Polska. O její vývoj se postarala dvojice Adam Kwapiński a Michał Sieńko podpoření až trojicí ilustrátorů a grafiků.

outcast_heroes-21

Každý hráč se vžívá do role vůdce malé polské partizánské skupinky  bojující proti bolševické okupaci. Hráči musí v sabotérských misích proti režimu, spojit své síly dohromady, ale vítězem může být jen jeden účastník partie. Navíc, jak už to tak v životě bývá, mezi spolupracujícími skupinami se může objevit i nějaký zrádce.

Dost ale řečí kolem a pojďme se stručně vrhnout na obsah.

Ten je  téměř výhradně tvořen kartami, navíc jsou zde pouze čtyři dřevěné kostičky na zaznamenávání skóre. Karet je vícero druhů, kdy každý má lehce odlišný rub. Vyjmenovávat je nebudu, neboť je zde značné množství typů a akorát byste se do toho pravděpodobně zamotali. K obsahu tvořenému čistě kartami jenom napíši, že se jedná dle mého názoru o špatnou volbu, jelikož  je zde snad osm druhů a všechny mají obdobný rub. Navíc i celý dojem na stole je značně zmatený, neboť se dost často pokládá karta k jiné kartě a k té ještě další karta. Ilustrace jsou však perfektni a navozují tu správnou atmosféru.

outcast_heroes-13

Té značně pomáhá i samotná hratelnost. Hra se hraje na tři období o čtyrech kolech, kdy na začátku každého, hráč dostane skrytě jednu kartu s úkolem. Tento úkol většinou bývá zelený, což znamená, že se daný hráč snaží splint alespoň dvě mise ze tří v daném období a navíc ještě splnit i svůj doplňkový úkol, jako například nemít na konci etapy žádné vojáky ve vězení. Může se ale také stát, že se pro dané období mezi hráči objeví zrádce, který se naopak snaží o selhání alespoň dvou misí.

Poté co se hráči seznámili se svými úkoly, vyloží se na stůl první karta mise a hráči provedou dražbu o možnost zahajovat období. Být prvním sice není tak důležité, ale bonus v podobě karty nominace z toho plynoucí může být zásadní. Dražba funguje za pomocí souběžně skrytě zahrané karty vojáka z ruky. Pak se porovnají hodnoty velitelských schopností jednotlivých vojáků a držitel nejvyšší hodnoty se stává prvním hráčem.

outcast_heroes-5

Hráč na tahu může udělat až dvě akce ze tří možných, přičemž mohou být identické. Za prvé si může vzít jednoho svého vojáka ze základny na ruku, základna je vlastně něco jako veřejný a společný odhazovací balíček, kam jdou vojáci z ruky hráče při určitých situacích. Další možnou akcí je poslat jednoho vojáka z ruky na jednu z dostupných misí. Když se hráč rozhodne pro tuto akci, tak může přiložit vojáka k jedné ze čtyř hran karty mise, u které ještě žádný jiný voják není. Výjimkou je spodní hrana, kam může jít neomezené množství karet vojáků.

Na základě toho, u které hrany voják je, dostává jeho vlastník nějakou specifickou funkci, která obnáší speciální vlastnost při plnění dané mise. Poslední třetí možnou akcí, je možnost si přehodit místa u karty mise. K tomu musíte mít vojáka u spodní hrany karty a navíc musí mít vyšší hodnotu velitelských schopností než ten za kterého se vyměňuje.

outcast_heroes-18

Poté co každý hráč vykonal své akce, nastává vyhodnocování misí. U každé mise kde je přítomen velitel (horní hrana karty) může jeho vlastník misi spustit nebo spuštění může odložit na příští kola, když cítí, že by mise nemusela vyjít (nebo naopak v případě zrádce). Pokud misi spustí, tak se nejdříve táhne karta události, která účastníkům operace může přitížit nějakým nepříjemným efektem. Náhodu v tažení karty může mírně ovlivnit hráč vlastnící vojáka na pozici zvěda. Jakmile se aplikují efekty události, nastává velký souboj.

Ještě před ním se ale musí rozdat karty vítězných bodů. Ty si náhodně táhne velitel mise a poté je skrytě přidělí všem účastníkům mise včetně sebe. Je tedy pochopitelné, že být velitelem je velmi důležité, z důvodu většího zisku bodů. Tyto body hráči ještě nezískávají, je to pouze jakási motivace před bojem.

Bitva probíhá následovně: Hráč si táhne jednu kartu příkazu za každého svého vojáka účastnícího se dané mise, kdy ti u spodní hrany mají až dvě karty. Poté ke každému svému statečnému hráč přiřadí právě jeden příkaz. Posléze se příkazy odhalí, většina z nich přidává sílu jednotlivým bojovníkům. Hráči uspějí, pokud je hodnota síly jejich vojáků vyšší, než obtížnost mise + přidané body za událost. Pokud je nižší, mise je neúspěšná. V obou případech se ještě musí vykonat efekty na kartách příkazů. Ty vlastně určují, jak moc sveřepě válečníci bojovali, kdy za větší bonus k síle, je také větší postih, který může končit až smrtí vojáka a jeho vyřazením ze hry. Většinou jsou však odhozeni do společné základny, odkud se opět dají povolat zpět na ruku jejich vlastníka.

outcast_heroes-12

Obzvláště zákeřné jsou karty útěků, které navrací kartu na ruku hráče a buď nepřidávají žádnou sílu, nebo dokonce nějakou odečtou. Tento fakt z nich činní vražedný nástroj zrádců, ale bohužel také smolařů, kteří si jinou kartu příkazů nevytáhli. Nutno však podotknout, že náhodu lze ovlivnit přítomností vojáků ve spodní části karty.

Po úspěchu dostane voják s funkcí radisty nějakou speciální akci do budoucna a všichni zúčastnění si přičtou vítězné body na základě karet bodů, které dostali před bojem od velitele. V případě selhání se karty odhazují bez efektu.

outcast_heroes-17

Na konci každého období se vyhodnotí karty skrytých úkolů, kdy základní podmínkou k zisku vítězných bodů je buď uspět v nadpoloviční většině misí, nebo naopak, v případě zrádcovského úkolu, selhat. Hráči obdrží vítězné body za své splněné úkoly a hra se tímto způsobem opakuje třikrát.

Outcast heroes jsou sice v základu jednoduchou hrou, ale množství specifických ikonek, kdy každá má svůj speciální efekt hru značně ztěžují a také spolu s již zmiňovaným problémem podobných rubů karet, přidávají na chaotičnosti. Ale popravdě také na atmosféře. Vše totiž vypráví takový malý příběh. Počínaje funkcemi vojáků až po události ve kterých může například nastat výslech a tím pádem dojde k vyzrazení důležitých informací o vašich plánech na sabotážní misi nebo skončíte v připravené léčce a vaše šance na úspěch budou rázem pramalé.

outcast_heroes-9

A to ani nemluvím o osudech vašich jednotlivých vojáků, kdy mohou statečně za slávu Polska v bitvě padnout, nebo být uvězněni a vy poté s poslední hrstkou hrdinů se je vydáte vysvobodit na téměř beznadějnou misi. Nebo možná se z vašeho velitele stane zrádce, který udělá vše pro neúspěch mise. Vězte, že s každým hrdinou se bude pojit jeho osobní příběh, který vytvoříte vy v průběhu hry.

A co je ještě lepší, je fakt, že hra vypráví příběh skrze dobré mechaniky, takže je zde velký prostor pro strategizování, blaf a odhad soupeře a to hlavně v momentech, kdy se bojuje o velitelské místo u mise, nebo když zahráváte karty příkazů a vy nevíte, jestli stačí zahrát příkaz s nižší silou a riskovat tak neúspěch celé mise, nebo dát vyšší, ale zase utrpět vážnější následky. Krom toho do hry může vstoupit i vyjednávání a výhrůžky, jelikož bodování ovládá vždy velitel mise.

A vůbec právě celý mechanismus čtyř různých funkcí vojáků u mise nabízí sám o sobě zajímavá rozhodnutí, která mohou být často sobecká a nakonec třeba vést k neúspěchu mise a třeba na vás nakonec neprávem skončí obvinění ze zrádce. Problémem všeho ale je, že i když někdo nebude přesně vědět co dělá, tak i tak může snadno vyhrát, protože se zde dostávají body kolikrát nezávisle na vašich schopnostech, stačí když vám dopomůže náhoda nebo ostatní soupeři. To je veliká škoda.

outcast_heroes-7

I tak ale stojí outcast heroes za to. Je to totiž unikátní zážitek, ve kterém zažijete příběh, intriky a i přemýšlivé momenty a to vše v přenosné podobě. Jedná se tedy o mix, který se zase až tak často nevidí.

Navíc je to zatím jediná hra, kterou jsem hrál ve dvou a fungoval v ní prvek zrádce. Takže další důvod ke koupi.

Recenze: Outcast heroes – Příběh „prokletých“ vojáků

Outcast heroes vypráví osobité příběhy vojáků bojujících za čest svého národa po druhé světové válce a zároveň nabízí i prostor těm přemýšlivějším. Celou hrou se nese výborná atmosféra daného tématu a fakt, že mezi vámi může být i zrádce, jí ještě zhušťuje. Za tak málo peněz a v přenositelné podobě se tato hra rozhodně vyplatí a to i přes některé neduhy.
Klady:

+Atmosféra
+Vaše činy s vojáky tvoří jejich osobní příběhy
+Zajímavé mechaniky
+Blafování a odhad soupeřů
Zápory:

-Chaotičnost
-Nezáleží tolik na umu
- začátečníci mohou vyhrát aniž by věděli jak.
3.5
Prozkoumávejte dál
Recenze: Cartagena – dlouhý útěk z ostrovního vězení