Líbí se Vám naše práce? Chcete nás podpořit? Chcete s námi soutěžit o hry? Podpořte nás na Hero Hero a získejte exkluzivní obsah!

Recenze: Shadows over Camelot – staňte se zachránci Kamelotu

Shadows over Camelot - balení

Nad Kamelotem se stmívá. Lancelot s Gawainem jsou pryč na výpravě, ze které se možná nevrátí. Už třetí den zasedají rytíři kulatého stolu bez nich. Před branami Kamelotu se srocují armády temnot. Vycítili slabinu v jejich obraně, že jich je méně a teď chtějí jejich slabosti využít. Katapulty už skoro stojí. Zaútočí ještě dnes nebo počkají na svítání? To je otázka, na niž rytíři neznají odpověď.

A před touto odpovědí se budete třást i vy v deskové hře Shadow over Camelot od společnosti Days of Wonder, kteří vydali třeba Small World (recenze) nebo Ticket to Ride (recenze). Za vznikem hry stojí dva autoři – Serge Laget a Bruno Cathala (Mow – recenze) a celé svoje dílo přivedli na svět už v roce 2005. Krásné ilustrace připravil Julien Delval. Do češtiny přeložil pravidla Ondřej Mysliveček a najdete je na serveru Zatrolené hry.

Teprve teď, po sedmi letech, se ale dostává tato hra na náš redakční stůl, kde ji prověříme tak, jak ji už dávno prověřil čas. A protože je stále oblíbená a prodává se, už to leccos naznačuje. A nemusíme asi chodit dlouho kolem horké kaše, i my z ní byli nadšení!

Shadows over Camelot - připravená hra

Hra se ukrývá v krabici, která se rozměry hodí do série her tohoto vydavatele. Krabice je tedy čtvercová a klasické výšky i rozměrů, aby zapadla mezi spousty dalších her současnosti. Na víku jsou nakreslení všichni hrdinové, kladní i záporní, celého artušovského příběhu a v pozadí za nimi je hrad Kamelot.

To by vás sice mohlo připravit na překvapení, ale přesto asi budete v údivu, když celé balení otevřete a začnete vyskládávat všechny součásti. Ve krabici totiž leží rovné čtyři (!!!) herní plány, z nichž jeden je hlavní základní. Na něm je nakreslené Kamelot a jeho okolí -zátoka, ze které přijde útok, i planina, na které se na vás budou hrnout katapulty. Dominantou je ale přesto Kulatý stůl, který má sedm židlí a také protáhlé výseče pro pokládání mečů.

Ostatní herní plány jsou menší a jsou do jednoho oboustranné. Každý má jiný rozměr, ale všech šest obrázků slouží stejnému účelu – představují výpravy, na které se mohou hrdinové hry (potažmo tedy hráči) vydat. Jeden z herních plánů je dokonce složen ze dvou desek, protože je situovaný na délku a krásně sedne přiložením přímo vedle velkého herního plánu.

Shadows over Camelot - připravená hra

Jenže tím zdaleka údiv nekončí, protože kromě kartonových žetonů mečů vás čekají dva obří balíčky karet (celkem 168) – jedny jsou s černým pozadím a budou sloužit straně zla, zatímco bílé budou pomáhat vám, jako silám dobra. Ještě zde najdete sedm karet se zeleným pozadím, které slouží k určení loajality rytířů. Mnohem větší jsou pak karty jednotlivých rytířů, které na sobě mají nejen obrázek tohoto hrdiny, ale také jeho specifické schopnosti.

Ty nejdůležitější (vizuálně) součástky ve hře však mají mnohem hmotnější povahu než papírové karty. Začneme osmi kostkami – jedna šestistranná pro každého z hrdinů a jedna osmistěnná pro hru samotnou. A kromě nich jsou v krabičkách pečlivě uložené hromady figurek! A opravdu krásných, do detailů provedených miniatur, které představují nejen rytíře Kamelotu, ale také tři artefakty (Excalibur, Svatý Grál a Lancelotovo brnění). Ostatní figurky patří znovu záporným silám a je jimi dvanáct katapultů a po čtyřech vojácích Piktů a Sasů.

Herní princip je popsaný v brožuře pravidel, která jsou pěkně a přehledně rozdělena, včetně podrobného popisu komponent. Druhá brožurka pak obsahuje detailní popis jednotlivých dobrodružství. V podstatě vám teď už nic nebrání začít hrát. Konečně.

Shadows over Camelot - rozehraná hra

Připravte si pořádně velký stůl, protože kromě všech herních plánů se vám na něj musí vejít také erbovní karty rytířů, žetony mečů a zásoby všech nepřátelských figurek. Hráčské karty budete držet většinu času v ruce, protože je nutně potřebujete. Kromě některých událostí, které můžete hrát ve svůj prospěch, mají většina na sobě nějaké číslo od jedné do pěti. Oproti tomu černé karty mají sice také čísla, ale ve větším rozmezí a specifická pro jednotlivé úkoly.

Přípravu zahájíte jednoduše rozložením herních plánů. Jediný, který má předem dané pořadí plnění, je deska Výprava za Lancelotem / Drak. Zde musíte nejdříve splnit jednodušší lancelotovo dobrodružství, než můžete pokračovat za drakem. Všechny černé karty zamíchané položíte na místo, které slouží jako jejich zásobárna u vchodu do Kamelotu. Vedle je pozice pro bílé karty, ale ty ještě budete potřebovat.

Každý z hráčů si vylosuje jednu erbovou kartu rytíře, vezme si k němu také figurku a odpovídající barvu kostky. Tu nastaví na hodnotu čtyři, což jsou počáteční životy hrdiny. Maximum je šest, jak se dozvíte přímo na své kartě. Figurku postavte na jeho místo kolem kulatého stolu. Všichni dostanou jednu kartu Merlina a také pět bílých karet ze zamíchaného balíčku. Zbytek teď už můžete opravdu položit na připravené místo u Kamelotu vedle balíčku černých karet.

Shadows over Camelot - rozehraná hra

Tak a teď nastane jeden z rozhodujících okamžiků celé hry. Hráči si totiž vylosují náhodně jednu kartu loajality. Šest rytířů je věrných králi, ale jeden z nich zradí svoji věc a přestoupí na stranu zla. V každé hře se samozřejmě zrádce nemusí nacházet, protože hru lze hrát už od tří hráčů. Tuto kartu se zeleným pozadím si ovšem všichni ukryjí pod svoji erbovní kartu tak, aby nikdo nevěděl její hodnotu. Nyní už stačí pouze připravit zásoby artefaktů, figurek a katapultů vedle a partie může začít.

Shadows over Camelot je hra, ve které se všichni účastníci musí utkat s hrou. Ovšem oproti ostatním kooperativním hrám je zde omezené šíření informací. Hráči nesmí prozrazovat, jaké karty mají v ruce a nesmí ostatním ani říkat o věcech, které nejsou veřejně známé. A právě proto může jeden z nich být snadno zrádcem a nenápadně škodit ostatním tak, aby prohráli.

Každý z tahů hráče se skládá ze dvou fází. Nejdříve dojde k šíření zla a teprve pak můžete se svým rytířem provést jednu hrdinskou akci. Máte na výběr pochopitelně z více různých možností. Některé jsou univerzální a jiné jsou vázané na konkrétní výpravu. Právě vydání se na výpravu, případně aktivování specifické akce právě pro tuto desku jsou první akce a také ty, které vás budou nejvíce zajímat.

Shadows over Camelot - rozehraná hra

Ale ještě zpět k tahu zla, který je pro hru velice důležitý. I zde má hráč na výběr, jakou ze tří zlomyslných akcí provede a tím znesnadní sobě i svým přátelům cestu k vítězství. První z nich je nejjednodušší – dobrání jedné černé karty z hromádky a provedení jejího efektu. Mnoho karet je útočných a specifických pro některou výpravu, do které ji ovšem přidáte bez ohledu na to, jestli ji právě někdo plní nebo ne. Jedinou situací, kdy není karta použita je, pokud jste již dobrodružství absolvovali.

Další dvě akce jsou samozřejmě také velice nepříjemné. První z nich je přidání jednoho katapultu na louku před Kamelot. To není dobré znamení, protože pokud se zaplní i poslední místo, rytíři automaticky prohrávají celou hru. Poslední možností je obětování jednoho života přímo hrdinou hráče. To připadá v úvahu, pokud hráči potřebují oddálit nájezd temných sil a nemohou si dovolit příchod další temné karty nebo katapultu.

Pak tedy konečně nadejde čas, kdy můžete konat hrdinské skutky a dělat přesně to, proč hru hrajete – dobro. Kromě výpravy a s ní spojených akcí se může hrdina také léčit, zahrát speciální bílou kartu s okamžitým efektem, nebo obvinit jednoho z ostatních rytířů ze zrady.

Shadows over Camelot - detail herního plánu

Vedle počtu katapultů jsou nejdůležitější meče, které přikládáte ke kulatému stolu. Přibývají tam na základě úspěchů a neúspěchů ve výpravách – každá deska výpravy má v levém a pravém rohu uvedeno, co musíte v případě vítězství a prohry udělat. Obvykle to zahrnuje právě přidání mečů. Ty můžete přidat bílou nebo černou stranou a na stůl se jich vejde celkem dvanáct.

Některé samozřejmě můžete získat i jinak – například úspěšným odhalením zrádce. Pokud se ale mýlíte, pak naopak za trest jeden již položený bílý meč musíte obrátit jeho černou stranou vzhůru. A to není dobré. Proto byste měli obviňovat jen v případě, že jste si opravdu hodně jistí. Ale úplnou jistotu nemůžete mít nikdy.

Ale všechno stojí a padá na výpravách, které hrdinové plní. Na některé se může vypravit hrdina sám, jiné jsou týmovou prací. Každé dobrodružství má svoje specifické akce, ale obecně se většinou skládá z hraní číselných karet. S jejich pomocí se snažíte přesáhnout součet na temné straně. Výjimkou je například výprava za Svatým Grálem, kde hrajete z ruky pouze karty Grálu, kterými jej pomalu ale jistě získáváte pro sebe.

Shadows over Camelot - figurky

Hráči bojují společně se silami zla tak dlouho, dokud nenastane jedna ze tří podmínek, které hru ukončí. K vítězství zla může dojít v případě, že je na planinu před Kamelotem umístěný dvanáctý katapult. Partie může skončit vítězstvím temných sil i v případě, že se na stole objeví sedm nebo více černých mečů, nebo dokonce může celá hra skončit smrtí všech hrdinů.

Jedinou cestou k vítězství je získávání mečů bílých. Pokud nenastane žádná z podmínek prohry, končí hra až v situaci, kdy je na stůl umístěný poslední dvanáctý meč. V případě, že mají bílé meče většinu – je jich tedy alespoň sedm – hráči vyhráli. I remíza (6:6) ale padá na vrub zla. Zajímavé je, že pokud se vám nepodaří do konce hry odhalit zrádce a ten mezi vámi opravdu je, pak potřebujete k vítězství rovnou devět bílých mečů. Wow!

Shadows over Camelot je ve své podstatě karetní hra, která ke svému hraní potřebuje spoustu různých desek. Ovšem ve skutečnosti je mnohem víc – je to pohádka o dobru a zlu, je to vyprávění příběhu, který všichni tak dobře známe, je to desková hra o věrnosti a zradě.

Shadows over Camelot - karty

Asi vám nemusíme vysvětlovat, že tato hra je prostě monumentální svým vzhledem a pojetím. Když před sebou všechny ty komponenty rozložíte a vylosujete si kartu hrdiny, najednou jste tam. U Kulatého stolu se svými bratry a čekáte příjezd Morgany a dalších.

Hra vyžaduje opravdové společné úsilí, domlouvání a správné plánování. Ale pochopitelně také pořádnou dávku štěstí, protože karty se losují z balíčku náhodně. Ale rytířů je dost, aby si úkoly podle toho rozdělili. Samozřejmě vám bude situaci znesnadňovat fakt, že nesmíte ostatním prozrazovat jaké máte karty. Ovšem na jejich základě můžete vyjednávat o tom, co chcete a nechcete na herní ploše dělat. Nakonec by vše mělo být týmové rozhodnutí.

Z popisu pravidel to možná vypadá všechno složitě, ale není. Naopak na to, jak je Shadows over Camelot velká hra, má překvapivě jednoduchá pravidla, která velice snadno a rychle pochytíte. Stačí prostě vědět, jaké akce se vám nabízí. Jejich provádění už je pak intuitivní. A základní principy jsou opravdu jednoduché. Speciality nadchází až s jednotlivými výpravami. To s sebou nese další výhodu – nováčkům stačí vysvětlit pouze základy a teprve v průběhu hry je seznamovat s dalšími detaily jednotlivých dobrodružství. Díky tomu můžete začít hrát poměrně rychle.

Shadows over Camelot - karty hrdinů

Velkou část zážitku ve hře tvoří možnost, že s vámi u Kulatého stolu (potažmo toho vašeho) sedí zrádce. Ve hře může být a nemusí. A pokud to je, může to být kdokoliv, dokonce i Artuš. Samozřejmě to na sobě nedá znát, protože podmínky pro jeho vítězství jsou stejné, jako podmínky zla. On tedy nevyhraje s vámi a vy nevyhrajete s ním. Bude vám nenápadně škodit tím, že bude hrát jiné karty a tvrdit, že lepší nemá, nebo volit malinko horší akce, aby vám znesnadnil váš těžký úkol.

Pochopitelně tu máme také problém obtížnosti. Bez zrádce totiž hra je jednodušší, a protože o jeho přítomnosti máte jistotu pouze v sedmi hráčích, někdy prostě není hra takovou výzvou. Na druhou stranu občas když nechodí karty, i tak se dá prohrát.

V sedmi hráčích zase zrádce nemá takový význam jako ve třech. Bylo by lepší, kdyby v takových vysokých počtech byly ve hře rovnou zrádci dva (což nabízí rozšíření Merlinova družina). Sice by se lépe odhalovali, ale jejich síla by byla větší a hra by byla o něco obtížnější. Největší výzvou je hra ve třech se zrádcem. Tu jsme sice ani jednou nezažili, ale bojovat ve dvou rytířích proti všemu a všem, bude opravdu neskonale obtížné.

Shadows over Camelot - rozehraná hra

Může se vám zdát, že hra se začne po více partiích opakovat, nebo třeba bude jednodušší. Ani jedno z toho není tak docela pravda. Samozřejmě jak se stanete lepšími a poznáte hru lépe, bude pro vás méně obtížná, ale přitom stále zůstane výzvou. A opakování? Samotná dobrodružství sice jsou stále stejná, ale tato hra je o spolupráci, komunikaci a hráčích. A jejich rozhodnutí budou vždy jiná, stejně jako zrádce bude někdo jiný, takže nějaké výrazné ohrání zde určitě nehrozí.

Jediným významnějším problémem, který může odradit některé zájemce, je herní doba. Ta se může především ve více hráčích (6, 7) výrazně protáhnout, a tak zatímco ve třech nebo čtyřech hru stihnete kolem 70 minut, ve vyšších počtech už přesahuje minut 90 a to je už dost. Ovšem společnosti tolika lidí to obvykle nevadí, protože je u stolu neustále zábava.

Co dostane úplně každého, je zpracování Shadows over Camelot. Od nádherných ilustrací na všech herních plánech, přes výborně provedené karty až po nádherné figurky. Těch je ve hře opravdu hodně, a aby se nepoškodily v krabici, můžete je uložit do plastových krabiček.

Shadows over Camelot - karty

Shadows over Camelot je kooperativní hrou, která v sobě nabízí napětí, dobrodružství, fantazii… a zradu. Ale i bez zrádce je hra zábavná. A ačkoliv tak vypadá, není ve skutečnosti vůbec určena pouze pokročilým hráčům. Právě naopak, její jednoduchá pravidla zvládnou i méně zkušení hráči. Ale co je nejdůležitější – každý, kdo navštíví Kulatý stůl, bude jej bránit do posledního dechu. Celou tu dobu bude žít a dýchat v pohádkách. Svět legend vám otevírá svou náruč, poddejte se mu!

Informace o hře ze serveru BoardGameGeek (odkazy směřují tam)
AutorBruno Cathala, Serge Laget
IlustraceCyrille Daujean, Julien Delval
VydavatelDays of Wonder
Rok vydání2005
Počet hráčů3 - 7
Herní doba90
Minimální věk10 and up
Jazyková závislostModerate in-game text - needs crib sheet or paste ups
(95 voters)
KategorieAdventure, Bluffing, Deduction, Fantasy, Medieval, Mythology
MechanismyCommunication Limits, Cooperative Game, Dice Rolling, Hand Management, Player Elimination, Semi-Cooperative Game, Set Collection, Team-Based Game, Traitor Game, Variable Player Powers
RozšířeníShadows over Camelot: Merlin's Company, Shadows over Camelot: Sir Bedivere, the 8th Knight
RodinaComponents: Miniatures, Components: Polyhedral (not D6) dice, Game: Shadows over Camelot, Theme: King Arthur / The Knights of the Round Table / Camelot
Alternativní názvyLes Chevaliers de la Table Ronde, Cienie nad Camelot, Schatten über Camelot, シャドウズ・オーバー・キャメロット

Více o hře.

Recenze: Shadows over Camelot – staňte se zachránci Kamelotu
Shadows over Camelot je hrou, která v sobě skrývá úžasné zážitky. Ve skutečnosti se jedná o karetní hru, která však zaujme na první pohled svým výjimečným zpracováním. Figurky rytířů, nepřátel i katapultů dobývajících Kamelot, nic tu nechybí. Každý z hráčů se stane jedním z rytířů Kulatého stolu a společnými silami se budou snažit odrazit nájezd temných sil. Musí splnit co nejvíce výprav, ubránit zdi Kamelotu a ještě bojovat se zrádcem ve vlastních řadách. Je toho hodně a jen odvážní hrdinové dokáží zvítězit. Všechny ostatní pohltí temnota. Desková hra skýtá neopakovatelnou atmosféru dobrodružství, pochyb a zrady. Může se jí zúčastnit až sedm hráčů, ačkoliv v tak velkém počtu se partie může trochu protáhnout. Poražení hry je opravdová výzva a čeká na vás hned několik různých konců, které většinou končí vítězstvím zla. Ale to by vás jen mělo namotivovat k dalšímu boji. Jste přece rytíři! A rytíři se nevzdávají, ani když situace vypadá beznadějně. Povstaňte, rytíři Kulatého stolu!
Klady:

+ krásné detailní figurky
+ zrádce
+ atmosféra
+ obtížná hra
+ nutnost spolupráce mezi hráči
+ spousta dobrodružství
+ skvělý zážitek
+ až pro 7 hráčů
+ několik různých konců hry
Zápory:

- délka hry ve více hráčích
- náhoda
- cena (ale je opodstatněná figurkami)
4
Prozkoumávejte dál
Recenze: Dorn – Kostějův věčný návrat