Nevíte, co koupit na Vánoce? Podívejte se do naší poradny!

Recenze: Dobyvatelé vesmíru – planeta za planetou

Země je jednou z nejkrásnějších planet v celé Galaxii. Už je to několik stovek let zpátky, kdy se létání ve vesmírných lodí a brouzdání se po Sluneční soustavě stalo obyčejnou záležitostí. Nová výzva však čeká na všechny dobrovolníky, kteří mají dostatečné diplomatické, obchodní a průzkumné schopnosti. Stačíjen, když se přidáte k jedné ze čtyř vycvičených posádek.

Pomozte jim získat respekt, peníze i slávu. Narazíte při tom na nové rasy a objevíte nepoznané planety. Podrobte si národy chytrou politikou nebo hrubým vesmírným násilím. Volba je jen na vás, ale nezapomeňte, že i z malého protivníka může být užitečný partner!

Designérem hry je Thomas Lehmann, který většinou spolupracuje s ostatními autory na rozšíření jejich her. Podílel se tak například na rozšíření Pandemicu s názvem Nové hrozby nebo rozšíření Sankt Petersburgu New Society and Banket Expansion.

Grafickou stránku hry dostali na starost Martin Hoffmann, Claus Stephan a Mirko Suzuki, přičemž posledně jmenovaný pracoval na ikonách, které vás budou celým putováním provázet. Ilustrace karet jsou opravdu vydařenéa usnadňují hráči představu putování po hlubinách vesmíru. Obrázky se nesou ve vážnějším duchu a nenajdeme zde tak hravý styl, na který jsme si u sci-fi her zvykli třeba z Galaxy Truckera.

Krabice se již od počátku nápadně hlásí k vesmírné tématice a po odložení víka stranou vás už nic nemůže vyvést z omylu. Budete putovat po neprozkoumaných koutech Galaxie. Po rozbalení ve hře najdete tři hlavní komponenty, které ve hře budete používat. Prvním z nich je úctyhodný balíček, který obsahuje technologické, akční a hrací karty. Těch je celkem 259, tedy polovina celé krabice Dominionu a to je opravdu hodně.

Druhou součástí jsou žetony vítězných bodů, kterých je ve hře celkem 28 v hodnotách jednoho, pěti a deseti bodů. Mají tvar šestiúhelníku a body znázorňují světelné zářezy po obvodu. Poslední (a tentokrát opravdu nezbytnou) součástí hry jsou přehledové tabulky, kde najdete souhrn nejdůležitějších informací pro samotný průběh partie.

Příprava hry je rychlá, pokud si po skončení předchozí partiekarty roztřídíte do několika skupin. První balíček by se měl skládat ze startovních planet, které si na počátku hráči losují. Dále vám pomůže oddělení balíčku hracích a technologických karet, které budou společně zamíchány s ostatními planetami. Poslední balíček by se mohl skládat z akčních karet ve čtyřech barvách, které budou představovat vaši posádku. Právě z nich si každý hráč vybere tým, za který bude dobývat vesmír.

Skupiny se od sebe liší pouze barevně a ilustrací na zadní straně (= sestava posádky), jinak mají všichni stejné možnosti. Rozhodně by bylo zajímavé mít v nabídce různé týmy s různými schopnostmi, ale to by trochu pracovalo proti volebnímu systému a možná bychom se tím dostali do úplně jiné hry. Výběr týmu má pro vás na začátku tedy pouze estetickou funkci, ať již podle barvy nebo podle sympatií k nakresleným postavám.

Všichni hráči si náhodně vylosují svou startovní planetu, kterou si položí lícem před sebe. V závislosti na počtu protivníků je v nabídce určitý počet vítězných bodů, který určuje konec celého soupeření.

Na začátku hry si každý z hráčů z dobíracího balíčku vylosuje šestici karet, z níž pak podle vlastního výběru dvě zahodí. Zbylé čtyři budou představovat počáteční výbavu, se kterou do partie vstupují. Než zahájí partii, měli by se hráči ujistit, že mají kolem sebe dostatek místa pro vykládání karet. Svůj prostor si mohou ohraničit přehledovou kartou.

Před úvodní partií doporučujeme se dobře seznámit s ikonkami, se kterými se budete ve hře velmi často potkávat. Autor s tímto počítal, a tak každému hráči udělal přehlednou přehledovou kartu všech ikonek a fází, na které v průběhu hry narazíte. Pro orientaci v popisu pravidel je důležité zmínit rozdělení karet. Najdete zde planety, které můžete osidlovat a napadat silou a technologie, které vás různě podpoří.

Ze začátku budete pomůcku velice často využívat, když se budete rozhodovat, kterou kartu zahodit a kterou si nechat. Přehledové karty jsou opravdu veliké, hlavně z důvodu čitelnosti jednotlivých popisků symbolů. Tento fakt je ale vykoupen hracím prostorem, který pro hru budete potřebovat.

Partie je rozdělená do kol, která se skládají z jednotlivých fází. Ovšem není pravidlem, že se v každém kole odehrají všechny fáze, právě naopak. Zde totiž do hry vstupuje hlasování. Všichni soupeři se totiž na začátku kola rozhodnou, kterou fázi chtějí provést a podle toho před sebe skrytě položí příslušnou akční kartu. Za její vyložení navíc při hraní té konkrétní fáze získají bonus. V daném kole se pak odehrají pouze ty fáze, které zvolil alespoň jeden účastník.

Fáze se hrají postupně podle římských číslic na kartě. Vše začíná průzkumem nových území, což se v hantýrce Dobyvatelů vesmíru rovná dobrání dvou karet z balíčku. Jednu z nich si může nechat a druhou odhodí. V závislosti na vylepšeních nebo zahrané akční kartě může prozkoumat víc karet nebo si jich třeba víc ponechat v ruce.

V rámci fáze rozvoje mohou hráči vykládat karty technologie z ruky, pokud za ně zaplatí patřičný obnos. Ale čím platit? Určitě již tušíte, že kartami, které z ruky bez užitku odložíte. Často tak vznikají těžká rozhodnutí kterých karet se zbavit, abyste mohli „postavit“ něco důležitého. Cena pro vyložení je uvedená v kosočtverci v levém horním rohu a pohybuje se od jedné do šesti. Za vyložené technologie může hráč také získat vítězné body.

Osidlování, což je třetí fáze, funguje podobně jako rozvoj, jen hráči vykládají planety a tím je osidlují. Tedy alespoň ty mírumilovné, za které zaplatí kartami. Ty válečné si totiž musí podmanitvojenskou silou, kterou mohou získat pouze z vyložených technologií.

Planety produkují nejrůznější druhy surovin (mimozemské technologie, geny, vzácné prvky a novinky), které můžete prodávat za karty nebo za vítězné body. Suroviny spotřebovávají také některá vylepšení. Až na závěr tahu, poté co suroviny utratíte, je znovu planety vyprodukují v poslední, páté fázi. Položíte je přímo na planety, protože jsou představovány kartami, jež umístíte na konkrétní planetu zadní stranou vzhůru. Druh zboží je pak určen ne kartou, ale typem planety.

deskové hry - TLAMA games

Aby nemohli hráči sbírat karty, a pak provádět nekonečné vykládací tahy, existuje ve hře limit deseti karet. Ten musíte dodržet vždy na konci kola – v jeho průběhu můžete desítku přesáhnout.

Partie končí ve chvíli, kdy jeden z hráčů vyloží 12 nebo více karet před sebe lícem nahoru, nebo ve chvíli, kdy si někdo z nabídky vezme poslední žeton vítězných bodů. Vítězí hráč, který má nejvíce vítězných bodů, do kterých se nezapočítávají pouze ty z podivných šestiúhelníků, ale také z karet technologií a planet.

Hra má poměrně rychlý spád. Nejdříve však musíte být dobře obeznámení s ikonkami. Do té doby můžete zažít v samotné hře různé časové prodlevy, kdy se hráč rozmýšlí jako kartu zahrát nebo zahodit. Bohužel ikonek je ve hře tak velké množství, že vám bude trvat několik partií, než vám všechny přejdou do krve. Veškerá označení však mají výborný řád, a jakmile se v něm jednou začnete orientovat, pak fungují na výbornou.

Dobyvatelé jsou kvalitní hrou pro ty, kteří rádi hrají ve dvou. I v tomto počtu jim totiž nabídne plnohodnotný zážitek a neuchyluje se ke speciálním pravidlům nebo virtuálním hráčům. Hra je výborná pro všechny doporučené počty hráčů.

Dokonce pro partii dvou hráčů existuje pokročilá varianta, při kterévyužívají všech devíti akčních karet a vybírají z nich k provedení v každém kole hned dvě. V závislosti na jejich použití pak mohou těžit ze speciálních bonusů, které lze při určitých kombinacích získat.

Hra se odklání od klasického pojetí konfliktu, jak jej známe z většiny karetních her, a zavádí nový pojem – takzvaný parazitický konflikt. Snažíte se odhadnout úmysly soupeře a podle toho zahrát svoji akční kartu.

Při obrovském množství karet, které jsou v základní krabici na výběr, je poměrně jasné, že budete muset odehrát opravdu velký počet partií, než je všechny pořádně vyzkoušíte. A i pak vás budou v dalších a dalších hrách překvapovat stále nové možnosti a kombinace, které s nimi lze dosáhnout. Samozřejmě i Dobyvatelé vesmíru bez rozšíření jednou dosáhnou zlomu, kdy je budete znát až příliš, ale tato hranice je opravdu hodně vzdálená.

Náhoda je zde reprezentována losováním karet z balíčku. Protože však v rámci průzkumu můžete ovlivnit, z kolika karet si vybíráte, není náhoda tak výrazným faktorem, i když lehce ovlivnit průběh může.

Výtečná je také hrací doba, která se ve dvou hráčích pohybuje téměř výhradně pod 45 minutami a často se dostanete i na pouhou půlhodinku. S vyšším počtem hráčů se partie protáhne na hodinu, ale ani to není nijak závratná hodnota, která by mohla odradit.

Grafické provedení je precizní a na každé karet z balíčku najdete jiný obrázek, který dobře přibližuje danou lokalitu nebo akci. Rozhodně musíme pochválit přehlednost a utříbenost jednotlivých ikon, které jsou od sebe lehce rozpoznatelné a barevně odpovídají i vžitým standardům, například červená patří bojovým kartám. Určitě jsou lépe zapamatovatelné než u dalšího sci-fi, které přetéká různými symboly a jmenuje se Mecanisburgo.

V začátku recenze jsme si trošku postěžovali na stejné sestavy akčních karet pro všechny hráče. Tím ovšem hra zachovává právě tu zmíněnou vyrovnanost a věříme, že s odlišnými schopnostmi by její testování a odladění trvalo ještě mnohem déle.

Dobyvatelé vesmíru mají za sebou pečlivý vývoj a v jeho průběhu tisíce testovacích her, což je velice nadstandardní číslo. Právě díky tomu jsou tak vyrovnaní a vyladění. Tím tak trochu připomínají v současnosti opěvované hry od Sirlin Games – Puzzle Strike a Yomi.

Principy hry jsou názorně popsány v přehledných pravidlech včetně obrázkových příkladů, přesto pochopení některých drobných principů a provázanosti fází vyžaduje čtení pravidel u úvodní partie. Platíte tím však za opravdovou komplexnost celé hry.

Thomas Lehmann vydal ke svým Dobyvatelům vesmíru čtyři nová rozšíření, která svědčí o oblibě mezi hráči a to vždy v ročních odstupech. Nejdříve přišlo The Gathering Storm (2008), pak Rebel vs Imperium (2009) a v loňském roce trojici doplnilo The Brink of War (2010). Snad budeme mít někdy příležitost hru s těmito rozšířeními otestovat, ačkoliv se podle vyjádření zdá, že české lokalizace se na rozdíl od základní hry nedočkají. Bohužel podle všeho má česká verze jinou zadní stranu a nelze tak snadno oba jazyky kombinovat.

Hra získala v letech 2008 několik ocenění v žánru karetních her(BGG Game Award, JoTa, A la carte nebo nominaci na Internation Gamers Award). V roce 2007 pak dokonce vyhrála anketu na serveru Dice Tower jako vůbec nejlepší hra.

Dávejte pozor, v prodeji by se mohly ještě stále vyskytovat dvě verze Dobyvatelů. Jedna z nich obsahuje celkem sedm chybných karet. Přelepky najdete na adrese http://www.modernihry.cz/product_info.php?products_id=434, zároveň můžete požádat společnost Albi o zaslání kartiček nových.

Dobyvatelé vesmíru na českém trhu trochu doplácejí na svoji počáteční nepřístupnost. Obrovské množství ikonek může spoustu zájemců odradit, což je velká škoda. Pokud by se prokousali tím složitějším učením, hra se jim odmění plnými hrstmi zábavy. Je variabilní, rychlá a skvělá ve dvou hráčích. Souboje jsou vyrovnané a napínavé až do konce a ve hře lze objevovat spoustu zajímavých strategií. Všem, kdo si chtějí zahrát výborné sci-fi a nevadí jim „pouze“ karetní zpracování, můžeme Dobyvatele vesmíru srdečně doporučit.

Informace o hře ze serveru BoardGameGeek (odkazy směřují tam)
AutorThomas Lehmann
IlustraceMartin Hoffmann, Claus Stephan
VydavatelRio Grande Games, ABACUSSPIELE, Albi, Ediciones MasQueOca, Gabinete Lúdico, Galápagos Jogos, Gamesinitaly, Ghenos Games, Giochix.it, Hobby Japan, Hobby World, Korea Boardgames Co., Ltd., Matagot, Pegasus Spiele, Portal Games, Rebel Sp. z o.o., Smart Ltd, Wargames Club Publishing, YOKA Games, Ystari Games
Rok vydání2007
Počet hráčů2 - 4
Herní doba60
Minimální věk12 and up
Jazyková závislostSome necessary text - easily memorized or small crib sheet
(294 voters)
KategorieCard Game, Civilization, Economic, Science Fiction, Space Exploration
MechanismyAction Drafting, Follow, Hand Management, Set Collection, Simultaneous Action Selection, Tags, Turn Order: Role Order, Variable Phase Order, Variable Player Powers
RozšířeníPatronage (fan expansion for Race for the Galaxy), Race for the Galaxy: Alien Artifacts, Race for the Galaxy: Expansion and Brinkmanship, Race for the Galaxy: New Worlds Promo, Race for the Galaxy: Rebel vs Imperium, Race for the Galaxy: The Brink of War, Race for the Galaxy: The Gathering Storm, Race for the Galaxy: Xeno Invasion
RodinaComponents: Multi-Use Cards, Digital Implementations: Board Game Arena, Game: Race for the Galaxy, Mechanism: Tableau Building, Players: Games with expansions that add solo play
Alternativní názvyDobyvatelé Vesmíru, Galaxia: La conquista, Race for the Galaxy: Narodziny Imperiów, Борьба за галактику, レース・フォー・ザ・ギャラクシー, レース・フォー・ザ・ギャラクシー 第二版, 銀河競逐 (银河竞逐), 银河竞逐:第二版, 레이스 포 더 갤럭시

Více o hře.

Recenze: Dobyvatelé vesmíru – planeta za planetou
Klady:

+ sci-fi
+ vyvážené
+ variabilita
+ výborné principy
+ grafické zpracování
+ jen špetka náhody
+ komplexní
+ překvapí i po mnoha partiích
Zápory:

- rozšíření nejsou v češtině
- zpočátku složité na naučení
4.5
Prozkoumávejte dál
Recenze: 70 retroher od 4 kavek – sada klasik na černých křídlech