Líbí se Vám naše práce? Chcete nás podpořit? Chcete s námi soutěžit o hry? Podpořte nás na Hero Hero a získejte exkluzivní obsah!

Recenze: Venture Forth – vydejte se dobrodružství vstříc

Venture Forth - balení

Každé dobrodružství je úplně jiné. Jednou se vydáte do lesa za vaším domem a hned potkáte baziliška. A jindy nenarazíte ani na obra ani na kamenného muže, i když vyrazíte přímo k nim do hor. Je to proto, že příšery se přesunují z jejich dimenze náhodně. Někdy se celé dny neukáže ani jedna šupina a jindy nevíte kam dřív skočit, když máte chránit svoje svěřence.

Jste rytíř. A právě to je vaše povinnost. Postavit se všem příšerám, které by mohly ohrozit klidný život obyvatel vaší vesnice a jejího okolí. Hory, lesy, louky, močály, všechna ta místa jsou vaším revírem, kde se nebojácně postavíte nebezpečným obludám. Zhluboka se nadechněte, už přicházejí!

Dobrodružných her s dobrým tématem, kdy procházíte krajinou a porážíte příšery, není nikdy dost. Malí i velcí kluci si rádi takové hry zahrají. A do této rodiny spadá i novinka od společnosti Minion Games s názvem Venture Forth, tedy Cestujte dál. Ocitnete se v ní v roli cestovatele, kterému se jako překážky staví nejrůznější obludy. Autorem hry je Dan Manfredini a jedná se o novinku pro rok 2012. Ilustrace ke hře pak vytvořil James Denton.

Venture Forth - připravená hra

Když zdvihnete víko Venture Forth, na kterém jsou hned dva obrázky dobrodruhů, možná budete na první pohled trochu zklamaní množstvím komponent. Pod rozkládacím hracím plánem se ukrývá trocha dřevěných dílků (čtverečky, malé žetony a figurky) a to hned ve čtyřech hráčských barvách. Plus bílé a černé kostičky slouží ke sledování vůle a trápení cestovatelů.

Herní plán na sobě obsahuje jednoduchou grafiku představující fantastický svět této deskové hry. Hlavními oblastmi celého plánu jsou chrámy, ve kterých se hrdinové mohou léčit a zdržovat v bezpečí než zase vyrazí na nebezpečnou pouť. Každá cesta mezi chrámy totiž obsahuje několik míst, kde vás může přepadnout nějaká příšera. Čtverečky pro umisťování karet mají různé barvy. Když budete skládat herní plán zpět, asi si všimnete, že je oboustranný a nabízí tak hned dva odlišné zážitky – jedna strana je jednodušší, zatímco druhá obtížnější.

A když jsme u plánu mluvili o rozmisťování karet je zřejmé, že právě to je součástka, která nám v našem výčtu chybí. A karet je opravdu pořádná hromádka. To je právě ta věc, která vám vynahradí takovou tu první prázdnotu, kterou zahlédnete v krabici. Karty jsou totiž polovičního rozměru než obyčejné a připomínají svojí velikostí karty předmětů z World of Warcraft (recenze).

Venture Forth - rozehraná hra

V balíčku najdete hned několik druhů snadno rozlišitelných podle zadní strany – karty setkání (encounter) obsahující příšery a hrdiny, pak balíček odměn s modrým pozadím a poklady na obrázcích a posledním významným balíčkem jsou karty úrovní. Těmi budete vylepšovat schopnosti svých hrdinů až na třetí úroveň a připomenete si tím karetní deckbuildingový Thunderstone: Advance (recenze).

Posledním, co uzavře výčet dílků, jsou kulaté žetony průzkumu, které jako jediné reprezentují kartonové dílky v této hře. Pravidla Venture Forth jsou jednoduchá a sepsaná srozumitelně na několika málo stránkách. To je dobrá zpráva pro české hráče, protože pravidla v češtině nenajdete. Přesto by vám v podstatě měl stačit popis v naší recenzi k tomu, abyste začali hrát.

Příprava Venture Forth je jednoduchá a rychlá. Na začátku zamícháte balíček karet setkání a každému z hráčů dáte šest karet. Hráči se na ně podívají a měli by mezi nimi mít nějakou kartičku hrdiny, kterého lze snadno poznat tak, že v dolní části karty má napsaný text. Pokud náhodou má pouze jednu kartu na výběr nebo dokonce žádnou tohoto typu, může si dobrat nových šest karet a zamíchat znovu balíček setkání.

Venture Forth - rozehraná hra

Hráč si jednoho z hrdinů v ruce vybere a vyloží před sebe na stůl. K němu si vezme jednu kartu označující úroveň (level) 1 a položí ji pod něj. Na této kartě vidíte nakreslené požadavky, které hrdina musí splnit, aby mohl postoupit na druhý level. Vedle herního plánu položte zásobu dřevěných dílků. Každý z hráčů dostane čtyři penízky mínus síla jeho hrdiny uvedená v pravém horním rohu karty. Tím se hra vyrovnává s možností, že někdo dostane silnějšího a jiný slabšího svěřence.

Teď už zbývá jen, aby si každý z hráčů vybral barvu figurky a kulatého žetonu. Zatímco žeton položí všichni na pole nula na počítadle vítězných bodů, postavičku jejich party obsahující momentálně pouze jednoho hrdinu, mohou položit na kterýkoliv z chrámů na herním plánu. Tím je hra připravená a hráči mohou vyrazit dobrodružství vstříc.

Před zahájením naší hry se ale ještě jednou vrátíme ke kartičce hrdiny. Postavy mají kromě ceny (= síly) v levém horním rohu také svoje ambice. Textová oblast na kartě se skládá ze dvou částí – tučného nadpisu, která se váže k samotné ambici a menším písmem psaný popis, jak splnění ambice dosáhnout. Ve chvíli, kdy se něco takového povede, můžete s hrdinou provést jednu ze dvou akcí daných na kartičce jeho aktuální úrovně. Zaplacením kostiček vůle můžete zvýšit jeho úroveň nebo získat nějaké ty vítězné body.

Venture Forth - rozehraná hra

A teď už se konečně můžeme pustit do hry, která nás tímhle směrem za plněním hrdinských snů zavede. Právě to je totiž tím hlavním hnacím motorem a smyslem celé hry. Aby toho hráči dosáhli, mohou provádět ve svém tahu jednu ze čtyř nabízených akcí, které si postupně probereme.

Tradičně začneme s těmi jednoduššími akcemi, kterými jsou přeskupení (regroup) a provedení oběti v chrámu. Přeskupení umožňuje hráči zahodit libovolný počet karet z ruky (tedy z pěti, které má v ruce po celou dobu hry) a dobrat si z hromádky místo nich nové. V chrámu pak hráči mohou využívat speciální schopnosti těchto míst, pokud provedou oběť stojící obvykle zlaťák. Za něj dostanou vůli, peníze nebo vítězné body. Stojí je to však jeden tah a tuto akci budete provádět ve chvíli, kdy budete čekat na nějakou situaci nebo když nebudete mít na výběr a budete chtít získat nějaké ty kostičky vůle bez boje.

Velice důležitou akcí, kterou si vlastně připravujete sami herní plán, je vyložení karty z ruky. V ruce můžete mít jakoukoliv kartu z balíčku setkání, které obsahují hrdiny a příšery. Je pouze na vás, kterou z nich zahrajete a na jaké místo. Jenže karty mají několik barev, které musíte při jejich vykládání respektovat. Ty dělí příšery a hrdiny podle jejich životního prostředí – vodní příšery budou chtít blíž k pobřeží a podobně. Tímto vykládáním karet sestavujete dobrodružství pro sebe a protivníky, protože příšery vykládáte na cesty, které pak hlídají.

Venture Forth - rozehraná hra

Po vyložení karty s příšerou nebo hrdinou získáte odměnu, která je na tom místě nakreslená. Může to být znovu mince nebo bílá kostička vůle. Důležité je, že zatímco mince si berete k sobě, vůli pokládáte rovnou na svoje hrdiny (podle vaší volby na kteréhokoliv z nich) a později je můžete využívat. Na konec této akce si už jen hráči dobrou jednu kartu z balíčku jako náhradu té, kterou vyložili a tím jejich tah končí.

Tou nejdůležitější a také nejsložitější akcí je ale putování s hrdinou. Tato akce je titulní a jmenuje se Venture Forth. Při jejím využití si nejdříve musí vybrat sousední pole, na které se jeho hrdina vydá. Bojovníci jsou v této hře odvážní, takže zásadně nechodí cestami, které nejsou plné nebezpečí. Můžete se tedy vydat pouze po takové trase, která je na všech políčkách lemovaná kartami.

Cesta se obvykle skládá ze dvou nebo tří šestiúhelníků, na kterých karty leží. Váš hrdina během jednoho tahu musí přejít po všech z nich a dostat se až na druhou stranu, do svého cíle. V cestě mu mohou stát nejen příšery, ale i hrdinové, které může najmout do svojí party. V té může mít celkem maximálně pět postav. Ve chvíli, kdy dorazí na místo, kde leží kartička hrdiny a on si jej chce přidat mezi své svěřence, musí zaplatit do banku tolik zlaťáků, kolik je síla této postavy. Položí si ji před sebe a k ní přidá kartičku s úrovní jedna, na které bude bojovník začínat.

Venture Forth - karty

Fázi najímání však lze přeskočit a kartu na herním plánu nechat. To ale neplatí pro situaci, která nastane ve chvíli, kdy hráč narazí na nějakou bojechtivou příšeru. Pokud se součet síly dobrodruhů v hráčově partě alespoň vyrovná síle příšery, hráč ji porazil a může postoupit dále vpřed. V případě, že síly hrdinů na příšeru nestačí, hráče čeká nějaká ztráta. Svoje touhy má každé z monster nakreslené v pravém horním rohu – některé příšery touží po vůli, jiné po vítězství. Nejhorší však jsou takové, které hráčům přidají na kartičku černý žeton zoufalství.

V souboji si hráči mohou dočasně zvýšit svoji sílu. Stojí ho to však jednu cennou kostičku vůle, kterou na sobě musí mít položenou. Pokud ji hráč odevzdá, hrdinova síla se dočasně pro tento souboj zdvojnásobí.

Při obou situacích (najímání i boj) si mohou hrdinové splnit svoji ambici a tím hráči přidat nějaké vítězné body nebo se dokonce posunout na další úroveň. Tam mají pochopitelně k dispozici silnější možnosti, k jejichž aktivaci však opět musí hráč splnit jejich původní ambici.

Venture Forth - karty

Na cestě se mohou kromě příšer nacházet také náhodně rozložené žetony průzkumu, které mohou hráčům kromě klasických bonusů přinést také poklady. V této situaci si hráč vybere jednu z horních tří karet pokladů a nechá si ji. Může ji buď zahrát a využít její schopnost, nebo si ji nechat až do konce hry a získat za ni vítězné body.

Na některých místech herního plánu (konkrétně na sedmi na jednodušší straně) jsou kromě odměny za vyložení karty nakreslené také hnědé siluety průzkumnického žetonu. To znamená, že hráč kromě zisku odměny musí ze zásoby vzít jeden nový žeton průzkumu a položit jej na prázdné místo vedle některé cesty na herním plánu. Tím se také hráči přibližují ke konci hry.

Jakmile totiž dojdou průzkumnické žetony v zásobě (je jich 22), nastává konec partie. Hráči k bodům získaným v průběhu hry za plnění ambicí hrdinů přičtou další vítězné body za poklady, vůli a peníze. Kromě toho za každou černou kostičku zoufalství ztratí hráči rovnou tři body ze svého zisku. Kdo ze soupeřů má po tomto odečtu nejvíce bodů, se stal nejlepším průzkumníkem.

Venture Forth - karty

Venture Forth se řadí do oblíbené kategorie dobrodružných her, ve kterých putujete po světě, bojujete s příšerami a vylepšujete svoje hrdiny. To samo o sobě je velice dobrým nosným mechanismem, který baví asi každého hráče s trochu dobrodružným srdcem. K tomu přidává velice zajímavý a originální systém ambicí, které musíte pro svoje hrdiny plnit. Podle toho musíte dobře vybírat cesty, kterými svoji družinu bojovníků povedete. Zároveň ovšem musí vaše síly na čekající příšery stačit.

Protože si hráči sami připravují karty na cestu, tak mohou nejen zahrát kartu, která se jim hodí, ale také zablokovat soupeře nebo mu znepříjemnit situaci. Zajímavé je, že hráči mohou procházet pouze po stezkách, které jsou plné. Tím se zabraňuje neustálému přecházení figurkami mezi chrámy, kde by hráči mohli získávat odměny snadno. Vykládání karet je dále motivováno odměnami, které jsou na políčcích nakreslené.

Zkušenost je v této hře nahrazena kostičkami vůle, které nezískáváte přímo za poražení příšer, ale za vyložení karet a případně oběti v chrámu. Tím vlastně vytváří přesný opak zkušeností, který odpovídá svým využitím opravdu vůli k boji. Vlastní ji přímo jednotliví hrdinové a právě jejím prostřednictvím se z nich mohou stát lepší bojovníci.

Venture Forth - rozehraná hra

Místy nám připadalo, že hrdinů je v balíčku třeba pro partii dvou hráčů až příliš v porovnání s počtem monster. V rámci výběru je samozřejmě logické, aby jich bylo více, ale maximální počet je vhodný především pro hru ve čtyřech, kdy dohromady může být ve hře až dvacet postav. Ve dvou však potřebujete maximálně deset z nich a těžko budete delší dobu čekat, jestli přijde některý z oblíbených. Možná by mohlo být dobrým řešením (i pro variabilitu partií) při hře dvou hráčů některé z balíčku náhodně odstranit.

V případě, že si vyberete akci Venture Forth, musíte projít celou trasu mezi vaším původním umístěním a cílem cesty. Na trase se mohou nacházet až tři karty a díky tomu se tah hráče může protáhnout. To pak má za následek nepříjemné čekání pro ostatní hráče. Naštěstí k této situaci nedochází každý tah, přesto se jedná o drobný nedostatek v návrhu herního systému, kterému se nedá vyhnout.

Grafika Venture Forth se dělí na dvě části: herní plán má velice jednoduché barevné plochy a nenajdete na něm žádné složité ilustrace. To je možná ale dobře, protože díky tomu je deska přehledná. Naopak karty mají pěkné obrázky nejrůznějších příšer a jejich variabilita spolu s hrdiny je příjemná. U každého z hrdiny jeho ambice opravdu odpovídá povolání, které má.

Venture Forth - karty

Venture Forth je dobrodružnou hrou, která obsahuje zajímavé myšlenky a rozhodně vás nezklame. Není sice nijak výjimečou deskovou hrou, ale pokud toužíte po napětí a boji s příšerami, určitě stojí za pozornost. Sestavte si svoji partu a vydejte se odvážně vpřed!

Informace o hře ze serveru BoardGameGeek (odkazy směřují tam)
AutorDan Manfredini
IlustraceJames Denton
VydavatelMinion Games
Rok vydání2012
Počet hráčů2 - 4
Herní doba75
Minimální věk12 and up
Jazyková závislostModerate in-game text - needs crib sheet or paste ups
(6 voters)
KategorieAdventure, Mythology
MechanismyNetwork and Route Building
RozšířeníVenture Forth: Pandora's Jar Promo
RodinaCrowdfunding: Kickstarter

Více o hře.

Recenze: Venture Forth – vydejte se dobrodružství vstříc
Venture Forth je pěknou deskovou hrou, která staví všechno kolem dobrodružství. Do svojí party si naverbujete po cestě několik hrdinů a budete se nimi snažit porazit příšery. Vykládáním karet na připravená místa na hracím plánu připravujete sami pro sebe dobrodružství, která pak můžete vyrazit a zažít. Ale dávejte pozor, protože každý hrdina má svůj unikátní sen, který je třeba splnit. Teprve tak můžete jeho nasbírané kostičky vůle přeměnit na něco hodnotného. Nemějte strach, že když je pošlete na příliš silného nepřítele, že vám zahynou. Příšery v téhle hře nejsou zlé a hrdiny nežerou, jen je připraví o nějaké ty zdroje (peníze, vůli) a nebo jim přivodí zoufalství. Občas sice můžete zažít příliš dlouhé tahy soupeře, ale chvilkovou nudu vám vynahradí nějaké další dobrodružství. Venture Forth je hrou pro všechny dobrodružné srdce.
Klady:

+ dobrodružná hra
+ hodně variabilních nepřátel
+ přehledný herní plán
+ sami si připravujete herní plán vykládáním karet
+ pěkné ilustrace
+ originální systém ambic
+ tři úrovně pro hrdiny, placené vůlí
Zápory:

- možná až příliš hrdinů v poměru k monstrům ve dvou hráčích
- tah hráče se občas může protáhnout
- angličtina na kartách, pouze anglická pravidla
3
Prozkoumávejte dál
Recenze: Dojo – karetní souboj bojových stylů