Líbí se Vám naše práce? Chcete nás podpořit? Chcete s námi soutěžit o hry? Podpořte nás na Hero Hero a získejte exkluzivní obsah!

Recenze: Antike Duellum – antický duel

Antike Duellum - balení

Ještě nedávno žili v klidném sousedském vztahu. Poslední dobou však začalo být v obou říších těsno. A pak stačilo několik drobných incidentů a válečný konflikt byl na světě. Obě země se nyní připravují na bitvu, která rozhodne o vládci Apeninského poloostrova. Ale boj nerozhodnou jen samotné zbraně. Velký vliv na všechno má také ekonomika, politika a zázemí, které vojákům jejich země vytvoří. Antický duel může začít.

Bylo to už v roce 2005, kdy představil autor Mac Gerdts prostřednictvím vydavatelství PD Verlag svoji novou hru Antike. Představovala konflikty odehrávající se v jihovýchodní Evropě a byla určena pro dva až šest hráčů. Bohužel však ve dvou nebyla až tak skvělá, jako si ji všichni chválili ve vyšších počtech. Plán byl příliš velký a vznikalo na něm málo konfliktů.

Právě proto se rok 2012 stal správným časem pro vydání druhé verze, speciálně zaměřené na duel dvou protivníků. Podobné hry bývají opravdovým zážitkem, jak nám ukázala hra Polis: Fight for Hegemony (recenze). Jsme tedy napnutí, jestli i Antike Duellum dokáže dostát závazku svého předchůdce a nabídne podobně napínavou zábavu.

Antike Duellum - připravená hra

Duellum v názvu je hříčkou, která jednak naznačuje, že v krabici zažijete právě a pouze duel dvou protivníků. Současně se ale jedná také o pojmenování jedné z akcí, které budete moci v průběhu partie využívat na populárním rondelu pana Gerdtse.

Antike Duellum má na obalu římského vojáka, zachyceného v bojovém výkřiku ve chvíli, kdy vytahuje meč proti blížícímu se nepříteli. Na jeho pozadí se odehrává drama nájezdu nepřátel na jedno z měst. Obrázek je orientovaný na výšku, stejně jako krabice pod ním, která ale je poměrně překvapivě tenká. Možná proto budete tak překvapení, když ji otevřete a uvidíte ty spousty nejrůznějších komponent, které byste ani nečekali.

Hra je zpracováním a poměrem cena/výkon opravdu na úrovni. Najdete zde několik archů k vycvakání, které vám přinesou 34 čtvercových žetonů měst s různobarevnou pečetí. Ta označuje, jakou surovinu právě toto město do války dodává. Může to být zlato, železo nebo mramor. Dále zde jsou žetony zdrojů, šedé mince, dvě speciální jednotky a dvanáct oboustranných městských zdí.

Antike Duellum - připravená hra

Nejdůležitější na celé hře je plán, který je oboustranný. Liší se oblastí, kterou zabírá. Na jedné straně uvidíte řecký poloostrov a všechny blízké lokality na východ od něj (mapa je podobná již zmiňovanému Polis). Druhá strana poskytuje pohled na Středozemní moře a pevninu na sever od něj, táhnoucí se od jižních břehů Španělska až k výběžku Apeninského poloostrova na východě. V určitém směru na sebe tedy mapy navazují a téměř spolu sousedí.

Každá ze stran je rozdělena na mnoho menších oblastí s naznačenými městy. V levém horním rohu najdete ovládací prvek, který slouží oběma hráčům k výběru akcí v průběhu partie. To je ten již zmiňovaný rondel, který najdete v každé hře od Mac Gerdtse. K jeho významu se ale vrátíme až později.

Ale pokud byste tuto desku neměli čím zabydlet, asi byste si příliš nezahráli. K tomu v Antike Duellum slouží, podobně jako v mnoha dnešních hrách, dřevo. V pytlíku se nachází celkem 74 dřevěných dílků, zahrnujících galéry (12 pro každého hráče), legie (také 12 x 2), ukazatele ve dvou barvách, dvakrát šest kulatých žetonů a také tucet bílých chrámů. Hráčské barvy jsou v této hře stanoveny na béžovou a hnědou, aby pěkně ladily s tématem. Naštěstí jsou přesto od sebe snadno rozeznatelné.

Antike Duellum - rozehraná hra

Hráči si tedy vyberou, kterou z dostupných dvou barev chtějí zastupovat. Dostanou od ní do zásoby všechny dřevěné jednotky a také jeden kartonový dílek reprezentující městské zdi. Jeden ze žetonů položí na počítadlo vítězných bodů na nulu. Do začátku dostanou také tři kusy od každé z dostupných surovin. Hráč, který není začínajícím, dostane jako kompenzaci jednu minci.

Než ale začnou rozkládat své dílky na plán, musí si vybrat stranu. Na jedné se utká Řím s Kartágem, na druhé Řecko s Persií. Volba je jen na vás, herní průběh je stejný. Oba hráči obsadí svá tři startovní města na mapě. Všechny ostatní komponenty připraví vedle herního plánu, stejně jako karty osobností. Na závěr je třeba ještě zamíchat balíček událostí, a pak z něj odhalit první tři jako otevřenou zásobu. A tím je vše připraveno k válce.

Na začátku každého svého tahu hráči nejdříve na rondelu, kruhovém navigátoru s osmi výsečemi, vyberou akci, kterou chtějí provést. To udělají za pomoci svého dřevěného sloupečku, který po rondelu putuje. V prvním kole si mohou vybrat jakoukoliv z osmi akcí volně. V každém dalším pak mohou zdarma přesunout svůj žeton až o tři výseče dál ve směru hodinových ručiček. Pokud by chtěli využít akci za tímto rozsahem, za každý další krok zaplatí jednu libovolnou surovinu.

Antike Duellum - rozehraná hra

Druhá část tahu umožňuje všem zúčastněným založit město v oblasti na mapě, kde se ještě žádné nenachází. V místě musí mít alespoň jednu jednotku armády, která pomůže při stavbě i dohledu na místní obyvatele. Zaplatí poplatek za město (jeden mramor, jedno železo a jedno zlato). Ze zásoby si může vzít město a položit jej na mapu.

Ve hře jsou ovšem tři typy měst podle suroviny, kterou produkují. Je na hráči, který typ si zvolí. Jen musí dávat pozor na sousední oblasti. Pokud se v některé z nich nachází město produkující stejný zdroj, musí zaplatit o jedno zlato víc.

Pokud hráč splní předpoklady (například novou technologií, každým pátým městem nebo třetím chrámem), může získat na konci tahu jednu novou osobnost. Tyto osobnosti jsou hlavní cestou k vítězství, navíc vám ještě podle počtu přidají městská opevnění, která můžete vztyčit u některé ze svých vesnic.

Antike Duellum - karty

Na rondelu najdete celkem sedm možných akcí, přičemž jedna se zde opakuje dvakrát. Zbylých šest je spolu velmi úzce svázaných. Tři vám umožní produkovat některou ze surovin (marmor, ferrum a aurum), zatímco tři další ležící přesně naproti nim vám tyto zdroje umožní zpracovat a využít k nějakému užitku (templum, militia, scientia).

Surovinu získáte tak, že zvolíte jednu ze tří akcí a spočítáte svoje města, která daný zdroj produkují. Každé obyčejné město zaručuje příjem jedna, ale pokud v něm máte postavený chrám, zisk se trojnásobí na celé tři kusy dané suroviny. Navíc při volbě produkční akce získáte vždy ještě jednu šedou minci.

Za mramor můžete stavět chrámy a opevnění měst. Zatímco jednoduché zdi stojí jeden mramor a přidávají obranu +1 městu, do něhož jej položíte, s chrámy je to složitější. Především jejich cena odpovídá bonusům, které za ně získáte. Každý chrám stojí rovných šest mramorů. Pak můžete jednoduše vzít jednu figurku chrámu ze zásoby a postavit ji k některému ze svých měst. A co z takového chrámu máte? Kromě toho, že vám trojnásobí zisk z daného města, ještě vám zvyšuje (opět třikrát) také obranu a možnosti rekrutování.

Antike Duellum - rozehraná hra

Každý národ se rozvíjí mírumilovně nejen v cestách božích, ale také ve vědomostech. Proto můžete svoje zlato použít na vynalezení jedné z pěti dostupných technologií, které najdete na plánu vpravo dole v tabulce. Za jeho objev musíte zaplatit částku a to buď vyšší, pokud jste první nebo nižší v případě, že váš soupeř si již tuto znalost osvojil.

Nové technologie mají hned dva přínosy. Prvním je samotná vlastnost daného objevu – například navigace zrychluje pohyb lodí, měna přidává zisk při produkci a republika přidává jednu obranu všem vašim městům. Postupně budou mít technologie oba hráči, ale pouze první z nich může získat učence (kartu osobnosti). Pokud jste tedy první, kdo pokládá svůj kulatý žeton na technologii, za kterou jste zaplatili, získáte jednu osobnost a posunete se blíž k vítězství.

Zde se také poprvé setkáme s rozdílem mezi naverbováním a vyzbrojením jednotky. Na herním plánu je v levém dolním rohu políčko pro nově odvedené vojáky. Ty můžete právě v rámci akce Know-How (tedy té technologické) naverbovat za mince do tohoto boxu. Voják stojí jednu minci, galéra dvě. Zaplatíte a položíte jednotku ze zásoby sem.

Antike Duellum - detail herního plánu

Za železo můžete právě tyto nové rekruty vyzbrojit a konečně je dát na mapu. Za novou sílu (ať už loď nebo legii) zaplatíte vždy dvě železa (brnění a meče) do banku. Úspěch je daný přítomností chrámu. Do města, kde není chrám, můžete přidat pouze jednu. Chrám vám ale úspěšnost přetváření železa ztrojnásobí a získáte rovnou tři jednotky.

A teď už nám zbývá jen poslední akce. Jedná se o Duellum, které dalo celé hře název. V rámci této činnosti se můžete pohybovat po mapě se svými jednotkami a bojovat. Boje zde probíhají jednoduše ve chvíli, kdy se ocitnou dvě jednotky na jednom místě mapy. Obě se navzájem vyruší a vrací se zpět do rekrutovacího boxu. Žádný přímý boj zde tedy ve skutečnosti není.

Pokud ale svého nepřítele objedete nebo máte při útoku víc jednotek, můžete se dostat do nebráněného území s nepřátelským městem. Pokud síla jeho jednotek přesáhla obrannou sílu města (po přičtení bonusů za hradby a chrám), pak bylo město dobyto. Nový majitel může otočit jeho žeton na druhou stranu, kde se nachází jeho barva. Poražený dostane ale za odměnu jednu kartu události z nabídky.

Antike Duellum - karty

Ze začátku recenze už víme, že hra končí ve chvíli, kdy některý ze soupeřů nastřádá devět osobností. Ty získává mnoha mírovými i bojovými cestami, ale nikdy nemůže osobnost ztratit, ani když přestane platit podmínka, za kterou ji získal. Takže vivat vítězi!

Antike Duellum je taktickou hrou, která vlastně simuluje bitvu bez samotného boje. Místo toho se jednotky pouze navzájem vyruší. Opravdový boj nastává pouze ve chvíli, kdy se některý z protivníků snaží o dobytí města. Přitom ani v této situaci nehraje žádnou roli náhoda a už předem tedy oba soupeři znají výsledek.

Výjimkou samozřejmě může být fakt, že obránce může nájezd očekávat a v daném kole se může na útok připravit vylepšením obrany – například postavením chrámu, přesunem vojsk nebo postavením zdí. Dobývání měst je ve hře velice důležité, protože právě za kontrolu každého pátého získávají hráči osobnost. A pokud vás dělí od vítězství třeba jen jedno dobyté město, může to být opravdu napínavá a zajímavá situace.

Antike Duellum - herní plán

Antike Duellum představuje pěkné taktické možnosti a to vše ve skvěle vyváženém mixu pro duel dvou hráčů. Právě to dělá z této hry tak zajímavý počin. Válečných her speciálně vyvinutých pro dva protivníky je málo, ačkoliv třeba takový Stronghold (recenze) určitě stojí za zmínku.

Tato hra ale nabízí dvě různé herní mapy a propracovaný systém, kterým se musíte probojovat k vítězství. Všechno závisí na rozhodnutích hráče a na tom, jak dobře je schopný vyvážit příjmy a výdaje svojí říše. Na managementu surovin stojí a padá celá hra a jedná se o stěžejní mechanismus. Pokud vás tedy nebaví příprava a udržování stroje na suroviny, pak vás asi Antike Duellum nepotěší.

Ovšem pro všechny ostatní nabízí výbornou zábavu, skvělé zpracování a nízkou cenu. Všechny tyto bonusy jsou umocněny opravdu pěkným zážitkem ze hry. Pokud jste fanoušky historických her, případně her s dobývací tematikou a často hrajete ve dvou, pak je Antike Duellum skvělou volbou.

Informace o hře ze serveru BoardGameGeek (odkazy směřují tam)
AutorMac Gerdts
IlustraceMarina Fahrenbach, Mac Gerdts, Alexander Jung
VydavatelPD-Verlag, Oya, Rio Grande Games
Rok vydání2012
Počet hráčů2 - 2
Herní doba75
Minimální věk13 and up
Jazyková závislostSome necessary text - easily memorized or small crib sheet
(14 voters)
KategorieAncient, Civilization, Territory Building
MechanismyArea Majority / Influence, Area Movement, Hand Management, Income, Race, Rondel, Static Capture, Tech Trees / Tech Tracks
RodinaAncient: Rome, Components: Map (Continental / National scale), Country: Greece, Digital Implementations: Yucata, Game: Antike, History: Greco-Persian Wars (5th century BC), History: Punic Wars, Players: Two-Player Only Games, Region: Mediterranean Sea, Series: Rondel (Mac Gerdts), Versions & Editions: Two-Player Versions of More-Player Games
Alternativní názvyAntique Duellum, Casus Belli

Více o hře.

Recenze: Antike Duellum – antický duel
Antike Duellum je válečná desková hra speciálně určená pro dva protivníky. Tento duel se může odehrávat prostřednictvím síly i politiky na dvou stranách herního plánu. V partii nenaleznete ani náznak náhody a veškerý výsledek bitvy leží jen a jen na vašich bedrech. K výběru akcí používáte slavný kruhový rondel, kolem něhož hráči obíhají a za posun nad povolený počet výsečí musí zaplatit těžce vydobytými surovinami. Hráčům je přináší rovnou města, u nichž si jejich specializaci mohou zvolit. Ke všemu ale musíte především rozhýbat ekonomickou mašinerii, na jejichž křídlech se pak přenesete až k vítězství. Všechno je ale zabalené ve výtečném vyrovnaném kabátku, a v jejím průběhu se bude přelévat vliv jako za svitu Měsíce. Nechte se i vy ošplíchnout jednou tou vlnou a podlehnete..
Klady:

+ vynikající hra pro dva hráče
+ vybírání akcí na rondelu
+ taktická hra
+ bojová hra bez přímého boje
+ absence náhody
+ vítězství určuje počet získaných osobností, které získávají hráči za různé činnosti
+ cena
+ do detailu promyšlená, zábavná hra
+ dvě mapy
Zápory:

- někomu může připadat zpracování méně přitažlivé
4
Prozkoumávejte dál
Recenze: Boo – když v domě straší, je to legrace